Ion Chromatography Solution Experts in Vietnam - Top Two IC Brand

Sắc Ký ion Di Động

Chuyên cung cấp giải pháp toàn diện về sắc ký ion từ thiết bị sắc ký ion dạng di động, để bàn, đến hệ thống phân tích sắc ký ion online cùng với vật tư tiêu hao, dụng cụ phụ trợ và xử lý mẫu.

Share
whatsapp