Ion Chromatography Solution Experts in Vietnam - Top Two IC Brand

Giải pháp Sắc Ký ion

Cột sắc ký ion, bộ triệt nền của SHINE lựa chọn thay thế với giá hợp lý, hiệu quả, đảm bảo chất lượng và phù hợp tương thích sử dụng trên hệ thống sắc ký ion Thermo Scientific Dionex, Metrohm, Shimadzu, Waters,…

Share
whatsapp