Ion Chromatography Solution Experts in Vietnam - Top Two IC Brand

shinevietnam.com – Cung Cấp Giải Pháp Toàn Diện Về Sắc Ký ion

Chuyên cung cấp giải pháp toàn diện về sắc ký ion từ thiết bị sắc ký ion dạng di động, để bàn, đến hệ thống phân tích sắc ký ion online cùng với vật tư tiêu hao, dụng cụ phụ trợ và xử lý mẫu.

Cột sắc ký ion, bộ triệt nền của SHINE lựa chọn thay thế với giá hợp lý, hiệu quả, đảm bảo chất lượng và phù hợp tương thích sử dụng trên hệ thống sắc ký ion Thermo Scientific Dionex, Metrohm, Shimadzu, Waters,…

Mục Tiêu là cung cấp cho các khách hàng đang sử dụng sắc ký ion hoặc có như cầu đầu tư mới sắc ký ion tại Việt Nam các vật tư tiêu hao sắc ký ion và thiết bị sắc ký ion với giá hợp lý cùng với hiệu quả sử dụng vật tư tiêu hao, thiết bị cao và đảm bảo về mặt chất lượng sản phẩm.

Tầm Nhìn là trở thành một đối tác tin cậy hàng đầu Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các vật tư tiêu hao hay thiết bị sắc ký ion mà còn cung cấp một giải pháp toàn diện liên quan đến phân tích sắc ký ion.


Share
whatsapp